Voorbereiding

Ter voorbereiding op een opname is het belangrijk om een geschikte locatie te zoeken. Let op omgevingsgeluid als gesproken woord belangrijk is en let vooral op de lichtsituatie. Zorg voor voldoende licht, want extra lampen zijn zichtbaar in de opname en verstoren de beleving. Voorkom tegenlicht (bijvoorbeeld vanuit ramen), want dat geeft silhouetten. Let er bij een binnenlocatie op dat de ruimte voldoende licht is en niet te groot.

Daarnaast is het van belang om toestemming te regelen voor het gebruik van de opnames. Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van ‘quit claims’, speciale formulieren die in beeld gebrachte personen (of hun ouders) ondertekenen om toestemming geven voor gebruik van de opname voor onderwijsdoeleinden.

Als derde is het cruciaal om de opbrengst van de opname zo gedetailleerd mogelijk uit te werken voorafgaand aan de opname. Bij het filmen van een realistische situatie kan daarbij worden volstaan met het tijdsframe, de personages en de onderwerpen die in beeld moeten komen. Bij een situatie die in scene gezet wordt kan een script uitgewerkt worden. Houd er hierbij rekening mee dat de camera’s ongeveer 1 uur opnametijd hebben voordat de geheugenkaarten vol zijn en de accu’s leeg. Wanneer de kans bestaat dat de opnametijd de 45 minuten overschrijdt is het raadzaam om grotere geheugenkaarten (64 Gb) te gebruiken en de camera aan de externe batterij (meegeleverd) te koppelen.