Opnames en techniek

Onze 360 graden opnames werden gemaakt met een kubusvormig frame waarin zes GoPro camera’s zitten, die ieder een kijkrichting opnemen. Manipulatie van de camera’s tijdens de opname, bijvoorbeeld om in of uit te zoomen, is niet mogelijk. Afhankelijk van de op te nemen leersituatie kan ervoor gekozen worden om de camera in een reële situatie te plaatsen of om een situatie in scène te zetten.

In beide gevallen is het van belang om rekening te houden met het bereik van de camera. Door de sterke groothoek van de GoPro lenzen en de beperking om in te zoomen verlies je detail bij objecten die zich verder van de camera bevinden. Objecten die zich heel dicht bij de camera bevinden kunnen vertekend raken. Daarnaast is het belangrijk om de camera zo te plaatsen dat een realistisch perspectief ontstaat. Dat wil zeggen: als je de VR-bril opzet moet het bekijken van de opname de illusie geven van een natuurlijke aanwezigheid in de situatie. Plaats de camera dus bijvoorbeeld op een ooghoogte die overeenkomt met een staande of zittende positie van de kijker.

In dit deel volgt een overzicht van de apparatuur die werd gebruikt om de 360 graden opnames te maken en te bekijken. Vervolgens worden de werkwijze en aandachtspunten beschreven voor het voorbereiden van de opnames, het maken van de opnames, de postproductie en de distributie. Uitgebreide documentatie over het maken van 360 graden video en oplossingen voor allerlei technische problemen die je tegen kunt komen bij de opname en postproductie is te vinden in de open source publicatie Making360: an open source guide for 360 ̊ video creators, die is te downloaden op http://bitly.com/m360releases.