Uitwerken van de leersituatie

In ons experiment staan leersituaties centraal die de voordelen van VR belichten en die, hoewel ze afkomstig zijn uit het onderwijs aan pedagogiek- studenten, een inspiratie kunnen zijn voor andere vakgebieden. Als onderwijsondersteuners hebben wij zicht op de curricula en op wensen van docenten om hun onderwijs te verrijken. Wij hebben drie situaties gezocht waarin VR aan het onderwijs kon bijdragen. In gesprek met de docenten zijn de situaties verder uitgewerkt. Daarbij hebben we in kaart gebracht:

  • welk leerdoel bereikt moet worden met het onderwijs;
  • hoe de leersituatie eruit moet zien om dit leerdoel te bereiken;
  • hoe het VR materiaal ingezet kan worden in het onderwijs.

Leersituatie 1. Voor de specialisatie Forensische pedagogiek is het van belang dat studenten zich een beeld vormen van de keten van instellingen waarmee een kind te maken kan krijgen. Voorheen werden voor dit doel excursies georganiseerd, maar door de toename van het aantal studenten is dit niet meer haalbaar. Er worden daarom 360 graden opnames gemaakt in o.a. een rechtbank, jeugdgevangenis en gesloten zorginstelling zodat studenten hier zelf rond kunnen kijken. Ze bekijken een compilatie film bij de start van de cursus om een beeld te krijgen bij het type omgeving waarover gesproken wordt. Na behandeling van de theorie krijgen zij per onderdeel uitgebreidere beelden en interviews te zien die dienen als casuïstiek ter aanvulling op opdrachten in de werkgroepen.

Leersituatie 2. In de leerlijn Beroepsvaardigheden leren studenten gesprekstechnieken toe te passen. Waar zij bij het oefenen onvoldoende mee geconfronteerd kunnen worden, is de emotionele uitwerking die een gesprek op de hulpverlener kan hebben. Middels VR kunnen zij nu ‘aanwezig zijn’ bij een aangrijpend gesprek met een moeder die gedwongen afstand heeft moeten doen van haar kind. In de werkgroep worden de opnames gebruikt om samen met de hulpverlener uit de opname te reflecteren op de vraag hoe je omgaat met de emotionele impact en een sfeer creëert waarin het gesprek zich goed kan ontwikkelen.

Leersituatie 3. In de cursus Ontwikkelingsproblemen leren studenten over kinderen met ernstige meervoudige problematiek. In de praktijk blijkt dat studenten vaak behoorlijk onder de indruk zijn als ze in aanraking komen met deze doelgroep, waardoor het herkennen en toepassen van de theorie op de achtergrond raakt. Bovendien werkt voor sommige groepen, zoals zwaar autistische kinderen, de aanwezigheid van studenten als een verstorende factor. De docent wil de studenten kennis laten maken met de doelgroep en laten observeren op een leefgroep, zonder daar de dagelijkse gang van zaken te verstoren. Het doel is om studenten op een veilige en laagdrempelige manier zelfstandig te laten observeren welke gedragingen ze zien tijdens dagelijkse activiteiten. De 360 graden video wordt eerst zonder instructie getoond aan studenten en daarna nabesproken. Vervolgens geeft de docent specifieke aanwijzingen over het te signaleren gedrag en de gang van zaken en bekijken studenten de opname opnieuw.