Bepalen van de leersituatie

In ons experiment staat voorop dat VR ingezet moet worden waar huidige onderwijsmiddelen ontoereikend zijn. Om te bepalen voor welke leersituaties dit het geval is, is het van belang om, naast de beleving die VR kan creëren, oog te hebben voor de (didactische) voordelen die 360 graden video biedt ten opzichte van bestaande onderwijsmiddelen.

Toegankelijk maken van nieuwe situaties

VR maakt het mogelijk om bijzondere situaties te beleven die moeilijk of helemaal niet toegankelijk zijn. Dit kan gaan om gevaarlijke of heftige situaties, situaties op grote (geografische) afstand, of om situaties die niet toegankelijk zijn voor toeschouwers, zoals een rechtszaak achter gesloten deuren.

Ervaren van beladen situaties

Met VR kunnen beladen of spannende situaties voor een eerste keer beleefd worden in een veilige, en controleerbare omgeving. Een voorbeeld is het oefenen van een presentatie voor een grote zaal, maar VR wordt ook al ingezet om de transitie van kleuterschool naar basisschool makkelijker te maken voor autistische kinderen.

Leren van experts

VR maakt het mogelijk om experts op de vingers te kijken bij het verrichten van beroepstaken, bijvoorbeeld een medisch team bij het uitvoeren van een specialistische operatie.

Aanwezig zijn zonder te storen

VR maakt het mogelijk om aanwezig te zijn in een situatie zonder deze te verstoren, bijvoorbeeld in een klaslokaal. De techniek is ook succesvol ingezet om het nachtritme van gorilla’s te observeren en om te zien hoe zij in gevangenschap met elkaar omgaan als er geen mensen in de buurt zijn.

Actief observeren

Met VR kun je vrij rondkijken. Dit in tegenstelling tot normale video-opnames, waar je blik gestuurd wordt door montage en cameravoering. Zo werd VR ingezet om kinderen objecten te laten observeren en manipuleren om ze te laten ontdekken hoe het object op verschillende aanrakingen reageert. VR wordt ook gebruikt om veiligheidstrainingen te ontwerpen voor onoverzichtelijke of complexe werksituaties.

Samen met en van elkaar leren

VR maakt het mogelijk om met grote aantallen studenten gelijktijdig of ongelijktijdig exact dezelfde situatie vanuit hetzelfde perspectief te beleven en achteraf na te bespreken. Bij de nabespreking kunnen bijvoorbeeld verschillen in waarnemingen centraal staan.

Herhalen en verrijken

Een VR leersituatie kan verschillende malen worden herbeleefd met een andere blik of kijkrichting, al dan niet op aanwijzing van de docent. Dit maakt het mogelijk om reële situaties meermaals te analyseren (“let nu eens op de medeverdachte”, “kijk eens naar het kind linksachter in de klas”).