Showcases

360 Graden video

360 Graden video

Kortgeleden kwam er bij ons een docent binnenlopen met een probleem. De belangstelling voor de mastervariant Forensische Pedagogiek is fors toegenomen van 10 naar 50 studenten. Het is daardoor onmogelijk om de excursie naar een jeugdgevangenis, die onderdeel is van het programma, op dezelfde manier te blijven organiseren. Dit terwijl het essentieel is voor studenten ...

Read More
Interactieve video

Interactieve video

Coaching is een interventie die tot doel heeft de persoonlijke groei van een persoon (coachee) te stimuleren of het functioneren van een team te optimaliseren. In de cursus Coaching in de Praktijk wordt de theorie van het coachen gekoppeld aan de praktijk: de opdrachten die bij deze cursus horen worden door studenten uitgevoerd op hun ...

Read More
Onderwijs op video

Onderwijs op video

Het aantal contacturen is bij veel opleidingen gering ten opzichte van het aantal uren dat studenten hebben voor zelfstudie. Die contacttijd wil je als docent waardevol besteden. Liever dan aan het uitleggen van basiskennis en kernbegrippen zou je tijd besteden aan verdieping van de stof en aan interactie met studenten. Om dat te kunnen doen ...

Read More
Simulatie van een casus

Simulatie van een casus

Om studenten de complexiteit te laten ervaren van hoe het is om als lid van een ambulant wijkteam beslissingen te nemen over een casus werd de cursus Complexe Psychopathologie en Hulpverlening omgebouwd naar een simulatie. Studenten werken in teams van vijf, en moeten iedere week met een goed onderbouwd en weloverwogen plan van aanpak voor de dag ...

Read More
Smart Video Role Play

Smart Video Role Play

Het kunnen coachen van individuen en teams in verschillende settings is een belangrijke vaardigheid voor veel onderwijskundigen en (ortho)pedagogen. Om effectief te kunnen coachen is een niveau van gespreksvaardigheden nodig dat alleen kan worden bereikt door het daadwerkelijk oefenen van gesprekken. Deze vaardigheid wordt door studenten geoefend in kleine groepen onder begeleiding van een docent. ...

Read More
Video als illustratie: acteren van situaties

Video als illustratie: acteren van situaties

Er is heel veel videomateriaal te vinden dat als illustratie kan dienen bij het onderwijs. Youtube, Vimeo, NPO gemist en het archief van de Nederlandse Omroep dat voor onderwijsinstellingen beschikbaar is gemaakt via Academia (inloggen via SURFconext) zijn maar enkele van de voor de hand liggende bronnen.  Toch is het soms moeilijk om tussen die miljoenen uren video ...

Read More
Video als illustratie: registratie van een training

Video als illustratie: registratie van een training

Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking kan ingewikkeld zijn. Zeker als zij niet goed kunnen praten. Spraakcomputers, tablets en speciaal ontwikkelde apps kunnen mensen met een beperking helpen om zich uit te drukken, mits ze goed getraind worden in het gebruik daarvan. Studenten die met deze doelgroep gaan werken vinden het in het begin ...

Read More