360° Video in het onderwijs

 Maak het nu mee

Virtual Reality (VR) is een nieuw en krachtig medium. De combinatie van hoge-resolutievideo en VR-bril zorgt voor een gevoel van mentale en fysieke aanwezigheid in de opgenomen situatie. Door de 360 graden opname kun je om je heen kijken en bepaal je zelf waar je naar kijkt. Dit zorgt voor een realistische en natuurlijke beleving. Alsof je er echt bij bent, bijvoorbeeld in een klaslokaal, rechtbank of operatiekamer.

360 Graden video kan op een innovatieve en wellicht revolutionaire manier bijdragen aan de leerervaring. Het vermogen om iemand te ‘teleporteren’ maakt VR uitermate geschikt als onderwijs-tool. De relatief eenvoudige techniek van 360 graden video maakt het mogelijk om grote aantallen studenten rond te laten kijken in situaties die voorheen moeilijk of niet toegankelijk waren, op een moment en plaats naar keuze, alleen of in een groep onder leiding van een expert.

De eerste VR installaties werden meer dan vijftig jaar geleden gebouwd en al eerder is geëxperimenteerd met VR ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Pas recent is de technologie zover ontwikkeld dat producties met een betaalbare setup kunnen worden gemaakt en met behulp van een eenvoudige bril bekeken kunnen worden op een smartphone. Het is daarmee mogelijk geworden om studenten op een relatief eenvoudige manier virtueel mee te nemen naar een leersituatie.

Als onderwijsondersteuners werkzaam bij het Onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit zagen wij verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van deze ontwikkelingen. De SURF Innovation Challenge 2016-2017 maakte het voor ons mogelijk om te experimenteren met het effectief en werkbaar inzetten van VR in verschillende onderwijssituaties.

Toepassing van de techniek ligt niet alleen voor de hand binnen de gedragswetenschappen, maar leent zich bijvoorbeeld ook voor lerarenopleidingen, juridische opleidingen, medische opleidingen en andere studies waar observeren in een complexe of moeilijk toegankelijke situatie een bijdrage levert aan het leerproces van de student.

In dit verslag lichten wij onze werkwijze en resultaten toe. Deel 1 gaat in op de wijze waarop wij de voordelen van VR vertalen naar opnamesituaties die daadwerkelijk een meerwaarde bieden voor het onderwijs. Deel 2 gaat over het opnameproces en de technische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden. Tot slot lichten we in Deel 3 toe wie wij zijn en hoe je contact met ons kunt opnemen voor vragen.

Nijmegen, juni 2017

Gert Bosgra, Jules van Horen en Nikki Verseput