29 Jan

Voorlopig hoogtepunt

Vlak voor de kerstvakantie kregen we een telefoontje van de organisatie van de jaarlijkse Onderwijsdag van de Radboud Universiteit. Wilden wij voor 150 à 200 RU docenten een presentatie geven over het 360-graden videoproject waarmee we de SURF Innovation Challenge  2016 wonnen?

Natuurlijk wilden we dat. We moesten met de videocrew van Tukfilms toch nog een testopname  maken, dus deze uitnodiging daagde ons meteen uit om het project op een spectaculaire manier af te trappen.

Het uitgangspunt van ons project is om 360-graden opnames maken op plekken waar je normaal niet gemakkelijk kunt komen, en waar je een bijzondere situatie vrij kunt observeren zonder deze door je aanwezigheid te verstoren. Zo’n situatie wilden we ook vastleggen om de kracht van VR te demonstreren aan de deelnemers van de RU Onderwijsdag. We gingen daarom op zoek naar een plek die iedere Radboudmedewerker kent, maar niet vrij toegankelijk is, en die bovendien een uniek perspectief op de campus geeft. Dat werd het dak van het Erasmusgebouw, het hoogste gebouw van Nijmegen.

Het resultaat is hier te bekijken op YouTube.

Het programma ICT in Onderwijs stelde voor alle deelnemers aan de RU Onderwijsdag een kartonnen VR bril ter beschikking. Wil je de video dus écht goed kunnen bekijken, vraag dan een collega die aanwezig was of je die bril even mag lenen. En ga er even rustig bij zitten, het is behoorlijk hoog!

26 Jan

What’s he building in there…?

Er werden meer grote bruine dozen bezorgd. Er kwamen lange houten planken. Achter de deur hoorde je geluiden van een boormachine, een zaag, gemompel over meten en nog eens opnieuw meten, voortdurend rinkelende telefoons, bellen, meer bellen. Bezwete voorhoofden reden met steekwagentjes de gang op en neer. Af en toe klonk er gedempt gejuich.

Skunkworks Headquarters leek de afgelopen weken soms meer op een werkplaats dan op een kantoor. Maar waar werd nou zo driftig aan gewerkt?

We have a right to know

08 Dec

The thing on the doorstep…

In 1937 publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Weird Tales een verhaal van fantasy- en horrorschrijver H.P. Lovecraft met de onheilspellende titel ‘The Thing on the Doorstep‘. Lovecraft vertelt in dit verhaal over een dame die met behulp van bovennatuurlijke krachten bezit kan nemen van het lichaam van een ander.

Met de inhoud van het pakket dat woensdag op de drempel van Tukfilms werd afgeleverd kunnen wij hetzelfde gaan doen, maar dan met volstrekt aardse technologie. En -niet onbelangrijk- met wederzijds goedvinden. We verwachten dat het resultaat er niet minder spectaculair om zal zijn. Kijken door de ogen van een ander. Je verplaatsen in een andere wereld. We kunnen nauwelijks wachten.

29 Nov

Skunkworks 360 Video Lab wint SURF Innovation Challenge 2016

ru360_0005

Het projectvoorstel  dat PWO Skunkworks in samenwerking met het Radboud Programma ICT in Onderwijs en GMG Tukfilms indiende voor de SURF Innovation challenge is uit 58 inzendingen tot een van de vijf winnaars verkozen. Met de toegekende subsidie wordt een mobiele 360 graden video installatie gebouwd om toepassingen van 360 graden video in onderwijs te verkennen. Met 360 graden videoproducties kunnen grote aantallen studenten bijzondere en exclusieve situaties beleven en observeren, zonder de situatie te verstoren en zonder dat hun blik (zoals bij gewone video) wordt gestuurd door de camera.

Het experiment richt zich op het verkennen van de techniek, de opnamesituatie en de onderwijssituatie. De voortgang van het project kun je volgen op deze pagina.

29 Nov

Universitaire onderwijsprijs voor Rowella Kuijpers

Tijdens de opening van het academisch jaar ontving Rowella Kuijpers de universitaire onderwijsprijs van de Radboud Universiteit. De prijs werd haar onder meer toegekend voor de onderwijsinnovaties die ze in samenwerking met PWO Skunkworks doorvoerde in de cursus Complexe Psychopathologie en Hulpverlening, waarin een hulpverleningstraject wordt gesimuleerd in een gefictionaliseerde casus. Een beschrijving van dit project is te vinden bij de showcases.

 

 

29 Nov

Drie ICT Proeftuinen van start

guerillagardens

In de eerste ronde Proeftuinen van het programma ICT in Onderwijs zijn drie aanvragen van het onderwijsinstituut PWO gehonoreerd.

  1. Interactieve videomodule voor gesprekstraining – Marijke Kok en Anneke Maas
  2. Training gespreksvaardigheden met Traintool smart video role play – Henny van der Meijden
  3. Video-illustratiemateriaal over vaardigheidstraining met een cliënt met een verstandelijke beperking – Maartje ten Hooven-Radstaake

PWO Skunkworks ondersteunt bij de aanvraag, ontwikkeling en evaluatie van deze drie proeftuinen. De looptijd van deze projecten is september 2016 tot januari 2017. Resultaten worden gepubliceerd bij de showcases.